Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

0
2741

AÇIKLAMALI MODELLER

birinci sıra: örecek gibişişi ilmeğin içine alın, ve ipi üç kere sarın.ve ilmeği örme işleminitamamlayın. Sol şişi herzaman olduğugibi çıkar. Her ilmek için bu işlemitekrarlayın

ikinci sıra :Orda olan büyük ilmeği şiştençıkarın sağa alın. Bunu üç kez daha tekrarlayın.sağşişte dört büyük ilmekolunca, sola dön 1 düz , bir ters, bir düz, bir kerede dört ilmek ters örün. Ve tekrarlayın

üçüncü sıra: düzörgü

dördüncü sıra: düzörgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra : tersörgü

ikinci sıra: tersörgü

üçüncü sıra: Bir düz, *bir üstüne dola ,iki beraber düz *,tekrar(işaretli kısımlar arası tekrar)

dördüncü sıra: ters örgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra  : düz örgü

ikinci sıra : ters örgü

üçüncü sıra : iki düz, * ip dola, bir ters, üç ters birlikte , bir ters, ip dola, iki  yüz, * (işaretler arası tekrar)

dördüncü sıra : ters örgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: * ikidüz, iki ters *

ikinci sıra: * iki düz, bir ters, ip dola, ir ters *

üçüncü sıra: *üç düz, bir ters*

dördüncüsıra: * iki düz, 3 ters *

beşinci sıra: *birdüz, 2beraber düz, 2 ters, *

altıncı sıra: * bir düz, ipdola, bir düz, 2ters, *

yedinci sıra: * ikidüz, 3 ters,*

sekizinci sıra: * üç düz, 2 ters*

dokuzuncu sıra: * iki düz, 1 ters, 2 beraberters,*

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra : ip dola, bir atla, bir beraber düz(sona kadartekrarla)

ikincisıra: iki beraber düz, bir atla,bir dola(sonakadar tekrarla)

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

TEKLİ

birinci sıra : düüz örgü

ikici sıra: üç düz, ip dola,iki beraber düz, 11 düz * tekrar

üçüncü sıra: bir düz, iki beraber düz, birdola, üç yüz * tekrar

ÇİFTLİ

birinci sıra:düz

ikinci sıra: iki düz, iki kere ip dola, iki beraber ters, iki düz * tekrar

üçüncü sıra: iki düz, iki beraber ters, iki kere ip dola, iki düz * tekrar

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: (düzü)* iki beraber düz- üçkez yapılacak, bir düz, bir ip dola- altıkez yapılacak, iki beraaber düz üç kez yapılacak* işaret arası tekrar sona kadar

iki ve üçüncü  sıra: düz örgü

dördüncü sıra ters örgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: düz

ikinci sıra: düz

üç beş yedi ve dokuzuncu sıra: beş düz,* 2 ters,üç düz, iki ters,beş düz* en son bir düz (işaretler arası tekrar)

dört altı sekiz ve onuncu sıra: * beş düz, ikiters, üç düz, 2 ters* ve 6 düz

onbirinci sıra: düz

onikinci sıra:düz

on üç on beş on yedi ve ondokuzuncu sıra: *beş ters, iki düz, üç ters, iki düz* ve altı ters

on dörton altı on sekiz,ve yirminci.sıra: *beş ters, iki düz, üç ters, iki düz* ve üç ters

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: düz

ikinci sıra:* 1 düz, 1 ters,* ve bir düz (işaretler arası tekrar)

üç beş yedi ve dokuzuncu sıra: düz

dört altı sekiz ve oniki.sıra: 2.sıranın aynısı

11.sıra: bir düzüz, * ip dola, 2birlikte düz, * en son iki beraber düz

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı
Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birincisıra : (tersi) bir düz, * ip dola, iki beraber düz *

son ilmeğe kadar ve bir düz

iki sıra: düz örgü

üçüncü sıra: iki düz, * ip dola, iki beraber düz *

iki ilmek kalıncaya kadar ve iki düz

dördüncü sıra: düz örgü

…kolay gelsin..(=

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen adınızı yazınız