Archive | - DERYA BAYKAL örgüleri (anlatımlı) RSS feed for this section

Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)

derya baykal badem bere modeli nasıl yapılır ?

Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)

Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)


Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)

Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)


Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)

Derya Baykal Bademli bere modeli (anlatımlı)

Nako Colormatik ( 2 kat yapılarak örüldü ) 5 numara tığ. Yapılışı: 6 zincir çekilir.20 tane ikili trabzan yapılır.İkinci sırada bir ilmeğe badem yapılır.3 zincir çekilir, bir ilmek atlanıp, takip eden ilmeğe badem yapılır.Sıra bu şekilde tamamlanır.Bu sırada 4 zincir çekilir, tığ bademin arasından geçirilerek sık iğneyle zincir sabitlenir.Araya hep 4 zincir çekilerek bu işlem sıra bitene kadar tekrarlanır.4. sırada 5 zincir çekilir, alt sıradaki her bademin üstüne tekrar badem yapılır.Her sırada zincir sayısı arttırılarak, 12 sıra örülür.Son iki sıra ikili trabzan ve sık iğne yapılarak bere tamamlanır.Bu bere çift taraflı da kullanılır.

Comments { 0 }

Derya baykal üçgen atkı modeli ( anlatımlı )

derya baykal üçgen atkı yapılışı

derya baykal üçgen atkı yapılışı

derya baykalın programında tarifi verilmiş bu üçgen atkı modeli nasıl yapılır?

5.5mm şiş kullanılır.

Yapılışı: yirmidört ilmek başlanır.iki sıra haroşa örülür.üçüncü sırada haroşa örülüp, sıra sonunda bir ilmek şişte bırakılıp geri dönülüp, dördüncü sıra örülür, beşinci sırada sıra sonunda yine bir ilmek bırakılıp geri dönülür.Bu şekilde şişte bir ilmek kalana kadar örgüye devam edilir.

İkinci renkyünle, şişte biriken yirmidört ilmek haroşa örülür.Bu sefer ilmekler aksiyönde boş bırakılır.Her renkte boşilmek sayısı yirmidördee ulaştığında diğerrenge geçilerek atkı örülüp, istenilenuzunluğa gelince kesilerek kapatılır.

yapacak olanlara kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı

derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı

derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı


derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı

derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı


derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı

derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı


derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı

derya baykal – pencereli saç örgü hırka yapılışı

Örgümüze onbeş ilmek başlanır. Altısıra ters örgü örülür. On ilmek şişte bırakılıp, beş ilmek 21 sıra örülür. İp kesilip, şişteki on ilmeğe bağlanır ve 16 sıra örülür. Bütün ilmekler şişte birleştirilip, altı sıra örülür. Tekrar beş ilmek ayırıp, işlem tekrarlanır.

Comments { 0 }

Derya Baykal yaprak bandana yapılışı (anlatımlı)

Derya Baykal yaprak bandana yapılışı (anlatımlı)

Derya Baykal yaprak bandana yapılışı (anlatımlı)


Derya Baykal yaprak bandana nasıl yapılır ?

Yapılışı: örgümüze kırksekiz ilmek başlanır.sekiz ilmek kalana kadarsıra başından ve sonundankesilir.sekiz ilmekten sonra sıra başından ve sonundan ilmek arttırarak kırksekiz ilmeğe gelene adar örülüp, kesilir.

yapacak olanlara kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

AÇIKLAMALI MODELLER

birinci sıra: örecek gibişişi ilmeğin içine alın, ve ipi üç kere sarın.ve ilmeği örme işleminitamamlayın. Sol şişi herzaman olduğugibi çıkar. Her ilmek için bu işlemitekrarlayın

ikinci sıra :Orda olan büyük ilmeği şiştençıkarın sağa alın. Bunu üç kez daha tekrarlayın.sağşişte dört büyük ilmekolunca, sola dön 1 düz , bir ters, bir düz, bir kerede dört ilmek ters örün. Ve tekrarlayın

üçüncü sıra: düzörgü

dördüncü sıra: düzörgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra : tersörgü

ikinci sıra: tersörgü

üçüncü sıra: Bir düz, *bir üstüne dola ,iki beraber düz *,tekrar(işaretli kısımlar arası tekrar)

dördüncü sıra: ters örgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra  : düz örgü

ikinci sıra : ters örgü

üçüncü sıra : iki düz, * ip dola, bir ters, üç ters birlikte , bir ters, ip dola, iki  yüz, * (işaretler arası tekrar)

dördüncü sıra : ters örgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: * ikidüz, iki ters *

ikinci sıra: * iki düz, bir ters, ip dola, ir ters *

üçüncü sıra: *üç düz, bir ters*

dördüncüsıra: * iki düz, 3 ters *

beşinci sıra: *birdüz, 2beraber düz, 2 ters, *

altıncı sıra: * bir düz, ipdola, bir düz, 2ters, *

yedinci sıra: * ikidüz, 3 ters,*

sekizinci sıra: * üç düz, 2 ters*

dokuzuncu sıra: * iki düz, 1 ters, 2 beraberters,*

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra : ip dola, bir atla, bir beraber düz(sona kadartekrarla)

ikincisıra: iki beraber düz, bir atla,bir dola(sonakadar tekrarla)

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

TEKLİ

birinci sıra : düüz örgü

ikici sıra: üç düz, ip dola,iki beraber düz, 11 düz * tekrar

üçüncü sıra: bir düz, iki beraber düz, birdola, üç yüz * tekrar

ÇİFTLİ

birinci sıra:düz

ikinci sıra: iki düz, iki kere ip dola, iki beraber ters, iki düz * tekrar

üçüncü sıra: iki düz, iki beraber ters, iki kere ip dola, iki düz * tekrar

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: (düzü)* iki beraber düz- üçkez yapılacak, bir düz, bir ip dola- altıkez yapılacak, iki beraaber düz üç kez yapılacak* işaret arası tekrar sona kadar

iki ve üçüncü  sıra: düz örgü

dördüncü sıra ters örgü

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: düz

ikinci sıra: düz

üç beş yedi ve dokuzuncu sıra: beş düz,* 2 ters,üç düz, iki ters,beş düz* en son bir düz (işaretler arası tekrar)

dört altı sekiz ve onuncu sıra: * beş düz, ikiters, üç düz, 2 ters* ve 6 düz

onbirinci sıra: düz

onikinci sıra:düz

on üç on beş on yedi ve ondokuzuncu sıra: *beş ters, iki düz, üç ters, iki düz* ve altı ters

on dörton altı on sekiz,ve yirminci.sıra: *beş ters, iki düz, üç ters, iki düz* ve üç ters

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birinci sıra: düz

ikinci sıra:* 1 düz, 1 ters,* ve bir düz (işaretler arası tekrar)

üç beş yedi ve dokuzuncu sıra: düz

dört altı sekiz ve oniki.sıra: 2.sıranın aynısı

11.sıra: bir düzüz, * ip dola, 2birlikte düz, * en son iki beraber düz

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

Anlatımlı Değişik Örgü Modeleri Yapılışı

birincisıra : (tersi) bir düz, * ip dola, iki beraber düz *

son ilmeğe kadar ve bir düz

iki sıra: düz örgü

üçüncü sıra: iki düz, * ip dola, iki beraber düz *

iki ilmek kalıncaya kadar ve iki düz

dördüncü sıra: düz örgü

…kolay gelsin..(=

Comments { 0 }
Bu sitenin içeriği yazarın özgün paylaşımlarından ve muhtelif sitelerden derlenen alıntılardan ibarettir.