Archive | BEBEK tulum ve pantolon modelleri (anlatımlı) RSS feed for this section

Örgü bebek zıbın modeli (anlatımlı)

Bebek zıbını nasıl örülür ?

Yapılışı:

6 ilmek başlanır, 35 cm örüldükten sonra her 2 yandan 1 er ilmek artışla 60 ilmeğe ulaşılır. Daha sonra 1 kenar artırılmadan diğer kenardan 2 şer ilmek artışla 70 ilmek olur. Daha sonra 26 ilmek kesilir, dönüş sırasında bu kesilen 26 ilmek tekrar şişe takılarak örgüye devam edilir.Bu işlemle kol evi açılmış olur.6cm örüldükten sonra arka yaka için 4 defa 1 ilmek kesilir, 10 cm örüp tekrar 4 defa 1 er ilmek artış yapılır. 6 cm örüp diğer kol evi oluşturulur.26 ilmek kesilip, dönüşte 26 ilmek artışla ..), 6 cm örüpher 2 yandan kesimler yapılıp 60 ilmeğe düşülür. Bu bölümde ilmekler ortalanarak 10 ilmek kesilir, dönüşte 10 ilmek şişe takılır, örgüye devam edilir.( Zıbının kemer kısmının geçtiği bölüm) Her 2 yandan 1 er ilmek kesilerek 6 ilmeğe düşülür, 35 cm örüp ilmekler kapatılarak beden tek parça olarak bitirilir.
KOL :Kol evi kenarında şişe 52 ilmek toplanır, 13 cm örülür son sırada her 2 yandan 3 ‘er ilmek keserek bilek kısmı oluşturulur, diğer ilmekler de bir defada kesilerek kapatılır

Comments { 0 }

Örgü Erkek bebek pantolon yapılışı (anlatımlı)


yapılışı:

ÖN: örgümüze 25 ilmek atarak . yedi sıra pirinç örücez. Üzerine 35 sıra düz örgü örün. Sonraki sıra iç (ağ) taraftan, şiş üzerinde 34 ilmek oluncaya kadar 4 sırada 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin. Son arttırma sırasından sonra örgüyü beklemeye alın. Aynı şekilde ikinci parçayı da örün ve beklemeye aldığınız parçayla birleştirerek 50 sıra düz örgü örün, şişten çıkarmayın. (64 ilmek)

ARKA: Ön parçanın aynısını örün. Son sırayı yuvarlak şişe geçirin, ön parçayı da yuvarlak şişe geçirin ve altı sıra bir ters, bir1 düz, lastik örün. Sonraki sıra iki ilmeği birlikte alın, bir şişe dolayın, iki ilmeği birlikte alın… sırayı bu şekilde tamamlayın. Bir sonraki sırayı bir ters, bir düz, bir ters bir düz yedi sıra lastik örün. Kapatın. Ön ve arka parçayı birleştirerek dikin. Bel lastiğini içe kıvırarak, iki cm. lik lastiği de içine yerleştirerek dikin.

kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

Düğmeli uzun kollu ve kolsuz bebek badisi modelleri (şemalı ve anlatımlı)

uzun kollu ve kolsuz bebek badisi yapılışı

uzun kollu ve kolsuz bebek badisi yapılışı

Örgü Düz örgü
Şiş 4 mm
Örgü açıklamaları (6 ay) içindir.

UZUN KOLLU BODY YAPILIŞI

Arka  : 12 ilmek atarak başlayalım. beş sıra sonra her iki baştan üçüncü ilmeğe bir ilmeklik iki adet ilik açalım. Devamında dört defa her sıra başında iki şer ilmek artıralım. Toplam 28 ilmeğimiz olur. Sonraki her sıra başında beş defa 3 er ilmek ilave edelim. Her iki baştan 15 er ilmek ilavemiz olur. Şişimizde 58 ilmeğimiz vardır. Sonraki sırada her iki baştan birer ilmek artıralım. 60 ilmeğimiz ile örgü boyumuz 17 cm olduğunda kol kesimini 3-2 ilmek uygulayalım. Devamında şişimizde 16 ilmek kalana kadar her sıra başında birer ilmek eksiltelim. Son 16 ilmeğimizi tek seferde kapatalım.

Sağ ön Arka beden ile aynı şekilde başlayalım. Kol kesimine kadar örmeye devam edelim. Örgümüzün düz yüzünde sağ baştan kol kesimini 3-2 yaptıktan sonra 17 ilmeğimizi daha 1 er 1 er kapatalım. Sol baştan ise yaka oyuğunu sırası ile 8-7-5-4-3-2-2-1-1-1-1 uygulayalım. Son 3 ilmeğimizi kol evi derinliğimiz arka beden ile aynı şekilde 11 cm olduğunda üç ilmeği beraber alarak kapatalım.

Sol ön 60 ilmek atarak başlayalım. 3,5 cm sonra sağ ön parçanın aynası şeklinde eksiltmelerimizi yapalım. Sağ baştan yaka kesimini, sol baştan ise reglan kol kesimini uygulayalım.

Kol 32 ilmek atarak başlayalım 12 sıra sonra her iki baştan 1 er ilmek artıralım. Sonraki her 6 sırada bir iki baştan 5 kere 1 er ilmek artırmaya devam edelim. Şişimizde 44 ilmeğimiz olur. Örgü boyumuz 16 cm olduğunda reglan kol için her iki baştan 3-2 ve devamında her sıra başından 1 er ilmek eksiltelim. Şişimizde 12 ilmeğimiz kaldığında ön yakaya gelen kısımdaki altı ilmeğimizi 2-2-1 kapatırken, arka yakaya gelen kısımdaki altı ilmeğimizi birer ilmek eksiltelim. Diğer kolu ördüğümüz kolun aynası olarak örelim.

Biyeler Bebe 100 yünümüz ile yedi ilmek atalım ve belirtilen ölçülerde düz örgü yapalım. iki ad 14 cm kol ağızları içini ad 64 cm Ön ağda başlangıç 12 ilmekten sonra başlayarak paça çevrelerini arka ağ parçasını tekrar aynı yere gelene kadar kaplayacak şekilde. bir ad 60 cm Sol ön yaka açıklığından başlayarak arka yakayı dönüp, sağ ön yaka kesiminde bitecek.

Dikiş :

Sol yarım bedeni sağ bedenin altına yerleştirerek tutturalım. Beden yan ve kol altı dikişlerini yaptıktan sonra kolları yerleştirelim. Biye örgülerimizi hafif ütüleyelim. Biyenin düzyüzü örgümüzün ters yüzüne gelecekşekilde yerleştirdikten sonra kenarından tutturalım. Ön yakalarda ilmek kapatmaları olduğu için gevşeme yapabilir. Biye ile aynı zamanda yakayıtoparlayalım. Bedene tersten tutturduğumuz biyelerimizi örgümüzün düz yüzüne çevirelim ve arasından gizli dikiş yapalım. Ağ kısmına 2 adet düğme dikelim.
Örgü Düz örgü
Şiş 4 mm
Örgü açıklamaları (6 ay) içindir.

uzun kollu ve kolsuz bebek badisi yapılışı

uzun kollu ve kolsuz bebek badisi yapılışı

KOLSUZ BODY Yapılışı
örgümüze  oniki ilmek atarak başlayalım. Kol kesim hizasına kadar uzun kollu body arka bedeni ile aynı şekilde örelim. Kol kesimini 3-2-2 uygulayalım. Kol evi yüksekliğimiz dokuz cm olduğunda baştan 19 ilmeğimizi örelim ve orta sekiz ilmeği kapatıp, sonraki 19 ilmeği örelim. Devamında yaka kesiminin her iki yanından sırası ile 4-3-2-1 eksiltme yapalım. Bir sıra sonra omuzda kalan
10 ar ilmeğimizi tek seferde kapatalım.

Ön Kol hizasına kadar arka beden ile aynı şekilde örelim. Kol kesimini 3-2-2 uygulayalım. Kol evi yükseldiğimiz 6 cm olduğunda baştan 19 ilmeğimizi örelim ve orta 8 ilmeği kapatıp, sonraki 19 ilmeği örelim. Devamında yaka kesiminin her iki yanından sırası ile 4-3-2-1 eksiltme yapalım. Omuz ilmeklerimizin boyu 11 cm olduğunda her iki baştan üçüncü ilmeği birer ilmeklik ilikler açalım. iki sıra sonra her iki baştan üçer ilmek eksiltelim. Son kalan
dört ilmeğimizi tek seferde kapatalım.

Dikiş beden yan dikişlerini yapalım. Beher askıya ve ağ kısmına 2 şer düğme dikelim.

Biye Bebe 100 yeşil yünümüz ileyedi ilmek atalım. Belirtilen uzunluktaki biyeleri hazırladıktan sonra, ön parça 12 ağ ilmeğininyanından başlayarak paça + arka ağ + diğer paçaya tutturalım ve 12 ağ ilmeğinin diğeryanında bitirelim. Kalınlık olmaması için ağ kısmına dikmeyelim. Diğer biyemizi sol yan dikiş hizasından başlayalım yaka ve kol çevrelerine tutturduktan sonra aynı yerde bitirelim.
Biyeler: bir ad 64 cm paça kısmına, 1 ad 110 cm yaka vekol çevresine. Biyeleri ütüledikten sonra düz yüzü beden örgümüzün ters yüzüne gelecek şekilde tutturalım ve dışa çevirip bastıralım

yapacaklara kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

Örgü Bebek Tulumu Yapılışı (Resimli ve Açıklamalı)

ÖRGÜ BEBEK TULUMU MODELİ NASIL YAPILIR ?

KOLAY ÖRGÜ BEBEK TULUMU YAPILIŞI

KOLAY ÖRGÜ BEBEK TULUMU YAPILIŞI

SAÇ ÖRGÜ VE PİRİNÇ ÖRGÜ BEBEK TULUMU YAPILIŞI

KOLAY ÖRGÜ BEBEK TULUMU YAPILIŞI

Şiş: 6.5 mm

Örgü: Pirinç örgü Saç örgü 5/5 Lastik 1/1

Arka: 48 ilmek ile pirinç örgüye başlayalım ve her iki yandan İKİ sırada bir SEKİZ defa BİRER ilmek artıralım. Artırmalardan sonra 64 ilmek ile örgüye devam edelim. Parça boyumuz 48 cm olduğunda her iki yandan DÖRT’ ER ilmek keserek koltuk açalım. Kol evi yüksekliği 17 cm olduğunda ilmekleri bir defada keserek bitirelim.

Sol ön: ELLİİKİ ilmek ile örmeye başlayalım: KIRK ilmek pirinç ON düz İKİ ters. Buradaki 10 düz ilmeği 5/5 saç örgüsü yapacağız. İlk burgu DÖRDÜNCÜ sırada olmak üzere 14 sırada bir saç örgü burgusunu tekrarlayalım. Artırmaları arka parça ile aynı şekilde yapalım. Saç örgünün olduğu taraftaki artırmaları sıra sonunda değil saç örgü ile pirinç örgünün arasından yapalım. Artırmalardan sonra 68 ilmeğimiz ile örgüye devam edelim. Parça boyu 42 cm olduğunda soldan eksiltmelere başlayalım: Her sırada saç örgünün iç tarafından (artırmaların yapıldığı yerden) l’er ilmek eksiltelim ve bu işlemi 44 defa tekrarlayalım. Eksiltmelerin başlangıcında saç örgü kısmın gerilmemesi için ON ilmek saç örgü + İKİ ilmek ters örgü = toplam 12 ilmeğimizi 1. 3. ve 5. eksiltmelerden sonra fazladan İKİ sıra daha örelim. Parça boyu 48 cm olduğunda sağdan 4 ilmek keserek koltuk açalım. Kol evi yüksekliği 17 cm olduğunda omuz için kalan 20 ilmeği bir defada keserek bitirelim.

Sağ ön: 64 ilmek ile pirinç örgüye başlayalım. 6 cm sonra sağdan her sırada 1 ilmek keserek eksiltmelere başlayalım. Eksiltme işlemini 43 defa tekrarlayalım. Bu arada parça boyu 12 cm olduğunda soldan DÖRT ilmek keserek koltuk açalım. Kol evi yüksekliği 17 cm olduğunda omuz için kalan 17 ilmeği bir defada keserek bitirelim.

Kol: 30 ilmek ile DÖRT cm lastik ördükten sonra pirinç örgüye geçelim. Her iki yandan önce İKİ defa DÖRT sırada bir sonra SEKİZ defa İKİ sırada bir l’er ilmek artıralım. Kol boyu 18 cm olduğunda bir defada keserek bitirelim.

Kapüşon: 70 ilmek ile 15 cm pirinç ördükten sonra örgümüzüİKİ  parçaya aryalım. Herbir parçanın iki yanından İKİ sırada birsırasıyla 1-1-1-3 ilmek olmak üzere ALTIŞAR ilmek keselim. Kalan 23′er ilmeği bir defada keserek bitirelim.

Dikiş: Ön parçaları arka parçaya tutturalım omuz dikişlerini ve kol alt dikişlerini kapatarak kolevlerine yerleştirelim. Kapüşonun ark; dikişini yaparak yaka çevresine dikelim. Ön parçalardan ve kapüşon çevresinden 200 ilmek çıkartarak İKİ sıra TEK lastik örelim ve bir defada; keserek bitirelim.

YAPACAK OLANLARA KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }
Bu sitenin içeriği yazarın özgün paylaşımlarından ve muhtelif sitelerden derlenen alıntılardan ibarettir.