Archive | BEBEK takımları (anlatımlı) RSS feed for this section

Örgü yaprak motifli bebek beresi ve atkısı takımı yapılışı (anlatımlı)

Örgü yaprak motif bebek beresi ve atkısı takımı nasıl yapılır?

Örgü yaprak motif bebek beresi ve atkısı takımı yapılışı (anlatımlı)

Örgü yaprak motif bebek beresi ve atkısı takımı yapılışı (anlatımlı)

Berenin yapılışı:
beremize doksandört ilmekle başlanır.sekiz sıra bir düz,bir ters lastik örülür.
iki ilmek kes,bir ilmek artır şeklinde bir sıra örülür.İki ilmek kesme arada 3üç ilmek kesme şeklinde de örülerek ilmek sayısı yetmiş altı ya düşürülür.Bunu yapmanın sebebi ördüğümüz sekiz sıra lastiği kıvırarak içine dikeceğiz.İlmek sayısını fazlalaştırdık ki,dikildiğinde kastırmasın.
sekiz sıra lastik daha örülür
İlmekler 91 e çıkarılır
altı haroşa,bir artır,bir düz,bir artır,oniki haroşo,bir artır,bir düz,bir artır,oniki düz,oniki haroşa…… şeklinde sıra sonuna kadar örülür, vealtı haroşa ile bitirirlir.Toplam yedi yaprak olması gerekiyor.
Arkasırada tüm ilmekler haroşa örülür.
Diğersırada ise artırdığımız ilmekjleri düzörüp tekrar birerilmek artırmalıyız.
Toplam on artırma yapıncayaprağımızın yarısı tamamlanmışoluyor.
Yaprakları kapatmak içinde düz örgünün iki kenarından kesmeler yapıyoruz.
Yaprakların aralarında,12 şer haroşa olması gerekiyor
Yaprakların kesmeleri tamamlanınca 10 sıra haroşa yapıp,örgümüzü bitiriyoruz.

Atkının Yapılışı:
atkımıza üç ilmekle başlanır
her iki kenardan birer ilmek artırarak ilmek sayısı kırkbir olana kadar örülür.
ilmekler iki-iki örülerek yarıyadüşürülür
yirmi sıra lastikörülür.
Tekrar ilmek sayısı kırkbir e çıkarılır(1 ör,1 artır,1 ör,1artır şeklinde)
altmış sıra haroşa örülür.
İlmekler ikiye ayrılır.Her ikisinide ayrı ayrı yirmi şer sıra lastik örüp,tekrar ilmekler birleştirilir.
Her iki kenardan birer ilmek kesilerek haroşa örülür.
üç ilmek olana kadar kesme işlemi tekrarlanır.

yapacak olanlara kolay gelsin…(=

Comments { 6 }

Örgü erkek bebek mont , tulum ve patik takım modeli yapılışı (anlatımlı)

örgü erkek bebek mont ,bebek tulum ve bebek patik takımı yapılışı (anlatımlı)

örgü erkek bebek mont ,bebek tulum ve bebek patik takımı yapılışı (anlatımlı)

Örgü erkek bebek mont , bebek tulumu  ve bebek patik takımı nasıl yapılır ?
Örgü: Düz örgü, Lastik 1/1
Örgü açıklamaları (6 ay) içindir.

MONT

Arka: örgümüze 54 ilmek atarak düz örgü başlayalım. üç cm düz örgüden sonra düz yüzde bir sıra ters örerek katlama çizgimizi oluşturalım. Toplamörgü boyumuz üç cm + 27 cm olduğunda arkayaka kesimini orta 22 ilmeğimizi tek seferde kkeselim.Omuzlarda kalan 16 şar ilmeğimizi bir cm dahaörelim ve tek seferde keselim

Önler: örgümüze 24 ilmek başlayalım. üç cm düz örgüden sonra düz yüzde bir sıra ters örerek katlama çizgisini oluşturalım. Toplam örgü boyumuz üç cm + 24 cm olduğunda yaka kesimini 5-1-1-1 uygulayalım. Örgü boyumuz 28 cm olduğunda kalan onaltı   ilmeğimizi   tek  seferde keselim.

Kollar: örgümüze otuzaltı  ilmek başlayalım. 4,5 cm sonra üç cm kahverengi + 2,5 cm yeşil + üç cm kahverengi yünümüzü kullanalım ve yeşil yünümüz ile örgü boyumuz onsekizcm olana kadar devam edelim. Örgümüzün başlangıcından itibaren her altı sırada bir iki uçtan bir er ilmek artıralım. Örgü boyumuz 18 cm olduğunda tek seferde keselim.

Kapüşon: örgümüze 68 ilmek atalım ve onbircm düz örgüden sonra her sıra başmda iki yandan üçdefa yedişer ilmek eksiltelim. Kalan 26 ilmeğimizi dört sırada bir her iki yandan 1 er ilmek eksilterek örmeye devam edelim. Kapüşon arkaboyumuz 14 cm olduğunda kalan on ilmeğimizi tek sefede keselim

Dikiş: Beden yan, omuz ve kol altıdikişlerini yapalım. Kapüşon dikişini tamamladıktan sonrayakaya tutturalım. Etek baskısını üç cm de uyguladığımız bir sıra ters örgüden içine katlayarak yapalım.

Ön lastik: Kahverengi yünümüz ile önlerden 46 ve kapüşonun çevresinden 66 ilmekalalım. Toplam 46 + 66 + 46 = 158 ilmeğimiz ile altısıra tekli lastik örelim ve bitirelim. Ön açıklığa fermuarımızı dikelim.

TULUM

Arka: paçadan başlayacağız örgümüze. 24 ilmek atalım ve üç cm düz örgüden sonra bir sıra ters örelim ve koyu yeşil yünümüze geçelim.altı sırada bir her iki yandan birer ilmek artıralım. Bu işlemi yan kısımdabeş defa, ağ kısmında ise yedi defa tekrarlayalım. Ağ kısmından artırmalara altısıra sonra üç defa iki sırada bir bir er ilmek devam edelim. Toplam 39 ilmeğimiz olur. Diğer paçayı bu paçamızın aynası olarak örelim.Ve her ikisini aynı şişte toplayalım.

Her iki paçanın 78 ilmeği ile önce orta birleşim iki ilmeği beraber örelim.
77 ilmeğin orta üç ilmeğini ortadaki ilmek üsttekalacak şekilde eksiltelim.
Bu işlemi altı defadaha tekrarlayalım. Toplam 14 ilmekeksiltmiş oluruz.
Kalan 63 ilmeğimiz ile yedicm daha ördükten
sonra her iki yandan önce beşer ilmek, devamında 11 kere her iki baştan birer ilmek eksiltelim. 31 ilmeğimiz kalmıştır. Ön roba yüksekliğimiz 14 cm olana kadar 2 sıra daha örelim ve tek seferde kapatalım.

Ön: Arka ile aynı şekilde örelim.

Askı: beş ilmek atalım haroşa örelim. Örgü boyumuz 12 cm olduğunda üçüncü ilmeğimize ilik açalım. 2 sıra daha örelim ve bitirelim.
Dikiş Yan veağ dikişini yaptıktan sonraaçık yeşil yünümüz ve 4 mm tığ ile üst beden çevresine iki sıra sık iğneyapalım. Askı bantlarımızıve düğmeleri   dikelim.
Ayıcık Cep onuncu sayfada açıklandığı şekilde örelim ve iki kulak arasını hariç bedene tutturarak cep oluşturalım.

PATİK

Açık yeşilyünümüz ile 34 ilmek atarak başlayalım. Haraşoörgümüzde artırmaları aşağıdaki şekilde yapalım.
bir ör + bir dola + 15 ör + birdola + 2 ör + 1 dola +15 ör + 1 dola + 1 ör
2 ör + 1 dola + 15 ör + 1 dola + 4 ör + 1 dola +15 ör + 1 dola + 2 ör
3 ör + bir dola + 15 ör + bir dola + 6 ör + bir dola +15 ör + birdola + 3 ör
Böylece oluşanartırma delikleriüst üste gelecektir. 8 sıra – dört haraşo sırasındansonra 46 ilmeğimiz ve koyu yeşil yünümüz iledüz yüzde üç sıra düz örgü yapalım. dördüncü sırada * iki ilmeği beraber ör + bir dola * dan itibaren  sonuna  kadar  devam  edelim.
üç sıra daha düz örgüden sonra açık yeşil yünümüz ileüç haraşo sırası örelim. 6 sıradüz örgüdensonra düz yüzde 16 ilmek örelim sonraki 14 ilmeğin iki kere üçünü, bir kere 2sini, 2 kere 3 ünü bir alarak eksiltme yapalım. Ve sonraki 16 ilmeğimizi örelim. Dönüş sırasında orta beş ilmeğimizi kapatalım. Yanlardaki 16 şar ilmeğimizi üç sıra daha ördükten sonra kahverengi yün ile düz yüzde üçsıra ters ör. 4. sırada iki ilmeği bir alıp üstüne dolayarak ajur oluştur. üç sıra daha ördükten sonra tek seferde keselim

Dikiş: Tabanıve arkayı dikelim. Konç kısmına kahverengiile yaptığımız ajuru dışaçevirerek tutturalımve arasına bağcık geçirelim.

yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

haroşa örgü hırka, şapka, atkı ve patik takımı modeli (anlatımlı)

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü  patik takımı yapılışı - açıklamalı

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü patik takımı yapılışı - açıklamalı


haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü  patik takımı nasıl örülür ?

(9 ay) içindir.

HIRKA

Sol ön: örgümüze41 ilmek atalım ve haraşo örmeye başlayalım. ondörtcm sonra kol evi için 3-2 ilmek keselim. Kol evi derinliğimiz oncm olduğunda yaka kesiminilO-3-3-3-2 yapalım. Kol evi derinliğimiz 12 cm olmuştur. Kalan onbeş ilmeğimizi şiştebekletelim.

Sağ ön: örgümüze sol ile aynı şekilde örmeye başlanır. Örgü boyumuz on üç cm olduğunda ön ortadan dördüncü ve 14. ilmeklerimize ilik açalım. Aynı işlemi iki kere daha dokuz haraşo sırası ara ile tekrarlanacak. Kol evi için örgü boyumuzun 14. cm inde üç-iki ilmek keselim. Kol evi derinliğimiz on cm olduğunda yaka kesimini 10-3-3-3-2 uygulayalım. Kol evi derinliğimiz oniki cm olduğunda   15   ilmeğimiz   kaldığını göreceğiz

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü  patik takımı yapılışı - açıklamalı

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü patik takımı yapılışı - açıklamalı

Arka: örgümüzün Sağ ve sol ön parçaların önortaları birbirine bakacak şekildeşişte birleştirirken ikisinin ortasına arka yaka için yirmiiki ilmek atalım. 15 + 22 + 15= toplam 52 ilmeğimiz ile oniki cm ördükten sonra kolevi artırmalarını ilk sırada her iki uca ikişer sonraki sırada ise üçer ilmek ilave ederek yapalım. İlmek sayımız 62 olmuştur. 14 cm daha ördükten sonratek seferde keselim.

Kol: örgümüzün Ön ve arkabedeni örerken oluşturduğumuz kol evinden toplam 55 ilmek çıkartalım. iki cm ördükten sonra, yedi defa her iki cm de bir iki yandan birer ilmek eksiltelim. Kalan 41 ilmeğimiz ile toplam örgü boyumuz 26 cm olduğunda tek seferde keselim

Kapüşon:örgümüze 85 ilmek atalım ve haraşo örelim Örgü boyumuz onyedi cm olduğunda her iki uçtaı eksiltmeleri 9-5-4-5-4-4 sırası ile yapalım Ortada kalan 23 ilmeğimizi her iki yandaı dört defa üç cm de birer ilmekeksilterek örelim 15 ilmeğimiz ile örgü boyumuz 17 en olduğunda tek seferde kapatalım.

Dikiş: Beden yan ve kol altı dikişlerini yapalım. Kapüşonun arka yırtmaçları dikelim Ön kısımda
üç cm i dışa kıvıralım ve ön bedenlerin ikişer cm içerisinden yakaya tutturalım. altı adet düğmemizi iliklerin karşılarına dikelim.

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü  patik takımı yapılışı - açıklamalı

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü patik takımı yapılışı - açıklamalı

ŞAPKA

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü  patik takımı yapılışı - açıklamalı

haroşa örgü hırka, örgü şapka, örgü atkı ve örgü patik takımı yapılışı - açıklamalı

örgümüze sekiz ilmek başlayalım ve yedisıra haraşo ördükten
sonra   örgümüzü    aşağıdaki   şekilde
düzenleyelim.
1. sıra ikiör, 1 artır, ikiör, bir artır, 2 ör, 1artır,
2 ör, bir artır
3. sıra   üç ör, birartır, 3ör, 1 artır, 3ör, bir artır,
3 ör, 1artır
Her gidiş sırasında aynı işlemi uygulayalım. Dönüş sırasmda ise ilmekleri artırma yapmadan örelim. Aralarda ördüğümüz ilmek sayısı 22 olduğu amanşişimizde toplam 92 ilmeğimiz vardır. Devamında artırma yapmadan yirmi iki haraşo sırası dahaörelim ve tekseferde bitirelim.

Dikiş: yedi

ilmeklik üst ibikten başlayarak aşağıya doğru dikelim. Kenarınıüç cm kıvıralım. Hazırlayacağımız ponpon ile sabitieyelim.

PATİK

54 ilmek başlayalım. dokuzharaşo sırası ördükte sonra ilmeklerimizi 21-12-21 olarak ayıralım Ortaoniki ilmeği örmeye devam edelim. He sıra onunda yanlardakiilmeklerin sonuncusun 12. ilmek ileberaber örerek eksiltme yapalım Yanlarda   onikişer ilmeğimiz kaldığındaşişimizdeki 36 ilmeğimizi 18 haraşo sırası dan örelim ve tek eferde kapatalım. Dikiş Patik alt ve arka dikişini yapalım. Kon kısmından 2,5 cm eninde dışakıvıralım ve ö ortada ponpon ile abitleydim.

ATKI

örgümüze25 ilmek atarak başlayalım. 75 cmboyunc haraşoörelim. Bağcıklar için yedi ilmek atar 15 cm örelim. iki adet bağcık hazırlayalım Atkımızın iki ucundan 10 ar cm içeride bağcıklarıbağlayalım ve ponponille sabitleyelin.yapacak olanlara kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

Beyaz örgü bebek takımı ( hırka pantolon patik ve bere) yapımı (anlatımlı)

Beyaz örgü bebek takımı ( hırka pantolon patik ve bere) yapımı

Beyaz örgü bebek takımı ( hırka pantolon patik ve bere) yapımı

Yaş: 0-1
3.5 numara şiş

HIRKA
Arka: 61 ilmekle başlayın. bir sıra örün. Örneği istenilen aralıklarla (3-5-7 gibi) yerleştirin. bir ilmekten bir örün, bir arttırın, bir örün (1 ilmek 3 ilmeğe çıktı). beş ters örün, bir örün, bir arttırın; bir örün, beş ters örün… Bu düzenle sırayı tamamlayın. Arkadan fıstıkları (3 ilmek) ters, diğerlerini düz örün. Yüzden üç ilmekli bölümleri birlikte alarak tek ilmeğe indirin, araları ters örün. iki şiş yüzden ters, arkadan düz örün, bu kez aralara fıstıkları yerleştirin. 14 cm. örün. Her iki yandan 3′er ilmek kesin. Reglan kol için; iki yandan üç ilmek örün, iki ilmek birlikte alın. Arkadan ters örün, yüzden üç ilmek örün, iki ilmek birlikte alarak 21 ilmek kalana kadar (11 cm) örün , kesin.

Ön: 33 ilmekle başlayın. bir sıra örün, örneği yerleştirin. 14 cm. örün, koltuğa ulaşın. Sağ yandan üç ilmek kesin, reglan kol için üç ilmek örün, 2 ilmek birlikte alın. Arkadan düz örün, şişinizde 15 ilmek kalana kadar aynı şekilde örün, (9 cm) kesin. Sol yanı da aynı yöntemle çalışın.

Kol: 35 ilmekle başlayın. 2 cm. lastik örün. Yanlardan 1′er arttırarak 45 ilmeğe, 14 cm’e ulaşın. iki yandan 3′er ilmek kesin, arkadan ters örün, yüzden 3 ilmek ters örün, 2 ilmek birlikte alın, diğer yandan 2 kesin 3 ilmek örerek 9 cm.’e ulaşın. Ön reglan koldan 2-2-1-1 keserek, arka reglan kolu devam ettirerek kapatın. (Arka reglan 11 cm.) Diğer kolu da, ön arka kol evine dikkat ederek çalışın. Arka ön ve kol parçaları birleştirin. Etek ucuna fırfır örün. Ön bantı için ilmek alın, lastik örün. İlik açın, düğme dikin.

Fırfır Yapımı: Etek ucuna ilmek alın, 2 ters 2 yüz örün. Yüzden düz ilmeğin her iki yanı içinden arttırın. Arkadan düzün üzeri düz, tersin üzeri ters olarak örün. Bu çalışmayı düz örgü bölümünden her 2 yandan 4 kez yapın. Düz örgü bölümü 10 ilmeğe çıkacak. Ters örgü 2 ilmek olarak devam edecek. Yüzden kesin.

Pantolon: 37 ilmekle başlayın. 18 cm. ters örgü örün. Diğer tarafı da aynı ölçüye getirin. Ortada 20 ilmek arttırın. (Şişinizde 94 ilmek olacaktır.) Yüzden ağ için arttırılan ilmekleri her iki yanından birer ilmek alarak arkadan düz örerek 20 ilmeği tek ilmeğe indirin. (Şişinizde 75 ilmek olacaktır.) 20 cm.olunca lastik yuvası için bir sıra düz örün, iki cm. ters örerek kesin. Pantolonun öbür kısmını da örün. Paçalara ilmek alın. İlk sırada iki ilmeği birlikte alarak 18 ilmeğe indirin. Fırfır yapın, dikin, lastik yuvasını hazırlayın, lastik geçirin.

Beyaz örgü bebek takımı ( hırka pantolon patik ve bere) yapımı

Beyaz örgü bebek takımı ( hırka pantolon patik ve bere) yapımı

Motifleri Daha Büyük Ve Net Görmek İçin Üzerine Tıklayınız
Bere:
örgüye 80 ilmekle başlayın, ikisıra ters örün. Örnek doğrultusunda 14 cm. örün. Tepe eksiltmesi için bir örün, iki ilmek birlikte alın, bir örün iki ilmek birlikte alarak sırayı tamamlayın. (Şişinizde 29 ilmek kalacak) altı sıra örün, bu kez bir örün üç ilmek birlikte alın, bir örün üç ilmek birlikte alın… (Şişinizde 17 ilmek kalacak) Kalan ilmeği üçer, üçer alarak tepeyi kapatın. Ucuna fırfır örün, birleştirin.

Patik: 28 ilmekle başlayın. (Bilekten başlanır) altı cm. lastik örün. (1 ters 1 düz) İki yandan 10′ar ilmek bırakın, ortadaki sekizilmeği lastik devam ettirin. (üç cm) (Şema doğrultusunda burun kısmının yanlarında 6′şar ilmek alın) 10 ilmek örün, burun kısmının yanından altı ilmek alın, burun ucu sekiz ilmek örün, altı ilmek alın, 10 ilmek örün. (Şişinizde toplam 40 ilmek olacaktır) dört sıra haraşo örün. üç sıra düz örün. Tekrar 2 sıra haraşo örün. Tabanda ortada on ilmek yanlarda 15′er ilmek kalacak şekilde ayırın. Ortadaki onilmeği haraşo yaparak her sırada, yanlarda bırakılan ilmekle birlikte bir ilmek alarak örün. (Bu çalışma 6 kez olacaktır) Şişinizde 28 ilmek kaldı. Her sırada yanlarda kalan ilmekle birlikte iki ilmek alarak örün. (Bu çalışma 4 kez olacaktır) Böylece yanlardaki 15′er ilmek kapatılmış oldu. Şişinizde kalan 10 ilmeği kesin. Arka ortasını dikin. Düğme bantı için burun dışında olan kısımdan 22 ilmek alın. Şişinize on ilmek atın. Toplam 32 ilmeği iki sıra haraşo örün. Ucuna zincirle ilik için brit yapın. Düğme dikin.


Comments { 0 }

Örgü Bebek Kazak Pantalon Takımı yapılışı (Açıklamalı)

yapılışı=

ARKA: örgümüze 126 ilmek başlanacak. iki diş haraşo örüldükten sonra düz örgüye geçilecek 12 sıra örüldükten sonra bedende aşağıdan yukarıya doğru olan volanı oluşturmak için kesimlere başlanacak. Kesimler yapılırken bedende beş dilim oluşturulacak. Bunun için yandan 15 ilmek örülüp üç ilmek birlikte alınıp kesilecek. 28 ilmek örülüp 3 ilmek birlikte alınıp kesilecek. 28 ilmek örülüp üç ilmek birlikte alınıp kesilecek 28 ilmek örülüp üç ilmek birlikte alınıp ve 15 ilmek örülecek. Kesimler her oniki sırada bir beş kere üst üste gelecek şekilde tekrarlanarak bedende 86 ilmeğe düşülecek. Son kesim üzerine 10 sıra örülüp kol evi kesimlerine başlanacak. Yanlardan birkere 3. 2 kere iki, 1 kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Beden boyu 39 cm’de arka yaka ortasından 14 ilmek, yanlarından iki kere altışar ilmek kesilirken aynı anda omuzlarda iki kere sekiz ilmek olarak kesilerek bitirilecek.

örgü bebek bazağı ve pantolon yapılışı

örgü bebek bazağı ve pantolon yapılışı

ÖN: örgüye62 ilmek başlanacak. iki diş haraşo örüldükten sonra düz örgüye geçilip 12 sıra örüldükten sonra arka parçada yapılan içli kesimlerine başlanıp ilk kesim sırasında 14 ilmek örülüpüç ilmek birlikte alınıp kesilecek. 28 ilmek örülüp üç ilmek birlikte alınıp kesilecek ve 14 ilmek örülecek. Kesimler her 12 sırada bir üst üste 5 kere tekrarlanarak bedende 42 ilmeğe düşülecek. Son kesim üzerine 10 sıra örülüp kol evi oyuntusu için yandan bir kere üç, iki kere iki, bir kere bir ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Beden boyu 34 cm’de ön yaka kenarından 1 kere 5, 1 kere 4, 1 kere 3, 2
kere 2, 2 kere 1 ilmek kesilip omuzda kalan ilmeklerde 2 kere 8 ilmek olarak kesilerek on par- j çada bitirilecek.

KOL: örgümüze Kırmızı ile 71 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters olarak dizilip 4 sıra örülecek. Sonraki sırada iki ilmek örülüp şişe iplik atılıp 2 ilmek birlikte alınıp kesilecek. bir ilmek örülüp şişe iplik atılıp iki ilmek birlikte alınıp kesilecek. 1 ilmek örülecek bu şekilde sıra lamamlanacak ve delikli kısım üzerine dört sıra daha lastik örgüyapıldıktan sonra be) iplik ile örgüye geçilirken dört ilmek ara ara kesilerek 67 ilmeğe düşülüp bej ve kırmızı iplik kullanılarak diagramdaki desen yapılacak. Desenli kısım sekiz sıra olduğunda kol üst kesimlerine başlanıp 1 kere 3,8 kere 2.1 kere üç ilmek kesilip kalan 23 ilmekte kesilerek kol bitirilecek.

CEP: örgümüze Bej iplik ile 23 ilmek başlanacak. Kırmızı iplik de kullanılarak desenli şekilde 8 cm örülüp kırmızı ile 2 diş haraşo örülüp ilmekler kesilerek bitirilecek.

PANTOLON: örgümüzeKırmızı iplikle aynı şişe ayrı ayrı 47′şer ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 1 ters. iki düz 1 ters olarak dizilip dört sıra örülecek. Sonraki sırada iki ilmek örülüp şişe iplik atılıp 2 ilmek birlikle alınıp kesilecek. 1 ilmek örülüp şişe iplik atılıp iki ilmek birlikte alınıp kesilecek. Bu şekilde sıra lamamlanacak ve delikli kısım üzerine 6 sıra lastik örülüp lastik üzerinde bej iplikle örgüye geçilip yanlardan artışlara başlanacak. Bej ve kırmızı iplik kullanılarak diagramdaki desen oluşturulurken bu arada paçaların içe bakan tarafından her dört sırada bir dört kere bir ilmek, her altı sırada bir 3 kere 1 ilmek, sekiz sıra sonra bir kere bir ilmek artış yapılırken paçaların yan kısımlannda da 2 ilmek içerden her 8 sırada bir 5 kere 1 ilmek artış yapılarak her bir parçada 60 ilmeğe ulaşılacak. Tüm paça boyu 14 17 cm’e ulaştığında her iki paça ortasına 1 ilmek 3 artış yapılarak her iki paça birleştirilerek örgüye
devam edilirken birleşen kısım üzerinde 2 sıra olduğunda ortadaki 1 ilmeğin yanlardaki ilmeklerde içli kesime başlanıp üst üste beş kere l’er ilmek kesilerek toplam 111 ilmeğe düşülüp örgüye devam edilecek. Tüm örgü boyu 34 cm’e ulaştığında desenli kısım bitinlerek kırmızı iplik ile tek sıra düz örgü yapılırken ara ara yedi ilmek kesilip sonraki sırada ilmekler başlangıçtaki gibi iki düz 1 ters, 2 düz 1 ters olarak dizilip altı sıra lastik örülecek. Daha sonra başlangıçta tarif edilen delikli kısım yapılıp üzerine 6 sıra daha lastik örüldükten sonra parçadaki ilmekler kesilerek bitirilecek. Diğer paçada aynı şekilde yapıldıktan sonra yanlardan dikilip alt kısımdaki lastik örgü ile beldeki lastik örgü içe katlanıp iç kışıma dikilerek tutturulacak. Bel kısmı içme lastik geçirilerek pantolon bitirilecek.

yapacak olanlara kolay gelsin….(=

Comments { 2 }
Bu sitenin içeriği yazarın özgün paylaşımlarından ve muhtelif sitelerden derlenen alıntılardan ibarettir.