Archive | BEBEK patikleri modelleri (anlatımlı) RSS feed for this section

Ajurlu örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Ajurlu ve katlamalı  örgü bebek patiği modeli nasıl yapılır ?

Ajurlu örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Ajurlu örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Katlamalı ajur örgü bebek patiği modeli bu şirin patik minik kelebeklerinizin ayaklarını oldukca sıcak tutacak gibi duruyor doğrusu..(=
PATİĞİMİZİN YAPILIŞI :

PATİĞİMİZE ELLİBEŞ ilmek atarak başlıyoruz. ONSEKİZ sıra haroşa örgü örülür.
Patiğin burnunu ayırmakiçin tamortadan ONBİR ilmeği ayırın. Bu ONBİR ilmeği her sırada yanlardan son ilmekleberaber diğer ilmeğide alarak kesme işleminiyapın. Şişinizde toplam OTUZYEDİ ilmek olana kadar buİşleme devamEdin. Kalan ilmekleri düzÖrgü örün. EnSon ajur örneğiKoyun.Bu kısmı yine haroşa olarakta devam etmeniz mümkün…
Ve en son olarakta İlmekleriKesin , altını veArkasını dikin.

YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }

Değişik Örgü bebek çorabı modeli yapılışı ( açıklamalı )

Değişik Örgü bebek çorabı modeli nasıl örülür ?

Değişik Örgü bebek çorabı modeli yapılışı ( açıklamalı )

Değişik Örgü bebek çorabı modeli yapılışı ( açıklamalı )

Farklı örgüden bebek çorabımızın yapılışı :

ÇORABIMIZ İÇİN DOKUZ CM KIRKYEDİ ilmek atarakTEKLİ 1+1 lastik örülür.DAHA SONRA her iki kenardan ONYEDİ ilmek şişte bırakılarakortada kalan ON ÜÇ ilmek ÜÇ BUÇUK cm.daha TEKLİ Lastik olarak örülecek.DAHA SONRA turuncu iple ilk ONYEDİ ilmek,ortadaki ON ÜÇ ilmeğin kenarından   DOKUZ ilmek,ortadaki ON ÜÇilmek,diğer kenarından tekrar DOKUZ ilmek çıkartarak ve diğer şişte kalan ONYEDİ ilmekleri HAROŞA olarak örülecek.       ONYEDİ sıra HAROŞA ördükten sonra taban içineksiltmeler AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILACAKTIR:

BİRİNCİ sıra:İKİ ilmek birlikte,YİRMİ DOKUZ ilmek haraşo ,ÜÇilmek birlikte,YİRMİ DOKUZilmek haraşo,İKİ ilmek birlikte
İKİNCİ sıra:bütün ilmekler HAROŞA
ÜÇÜNCÜ sıra: İKİ ilmek birlikte,YİRMİYEDİ ilmek haraşo,ÜÇ ilmek birlikte,27 ilmek haraşo,İKİ ilmek birlikte
DÖRDÜNCÜ sıra:bütün ilmekler HAROŞA

BEŞİNCİ sıra:İKİ  ilmek birlikte,YİRMİBEŞ ilmek haraşo,ÜÇ ilmek birlikte,YİRMİBEŞ ilmek haraşo,İKİilmek birlikte
ALTINCI sıra:bütün ilmekler HAROŞA
YEDİNCİ sıra:bütün ilmeklerkapatılacak.

YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 1 }

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli yapılışı (anlatımlı)

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli nasıl yapılır ?

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli yapılışı (anlatımlı)

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli yapılışı (anlatımlı)

Şişle örülmüş patik modelimizin YAPILIŞI :

PATİĞİMİZİN TABAN KISMINI bordo iple ONSEKİZ ilmekle BAŞLAYIN. ONSEKİZ SIRA HAROŞA ÖRÜLECEK…
üst kısım :KREM RENGİ İPLE SEKSEN İLMEK ATIN

ilk sırayı düzörün. 2.ci sırada tersörgü olarak ;  ONBEŞ ilmek ters, ÜÇ ilmeği birlikte,  ONBEŞ ilmek ters , ÜÇ ilmek ters örgü birlikte örülecek ,  kalan ilmekleriör. ÜÇ ilmeği birlikte alınca İKİ ilmek hersıradaeksilmiş oluyor. buradaki püfnokta ilmekler eksilirkenönde görüntünün düzgünolması için,  şunuyapın : orta ilmeğiönden birincisıraya- öndeki ilmeği arkayaalın. saç örgüsütarzı. böylecedaha düzgünyükselme oluyor.

İKİNCİ SIRAYI DÜZ ÖRÜYORUZ…

ÜÇÜNCÜ sırada baştan BİR ilmek kesilecek.  yine ÜÇER ilmek birlikte alınacak. tersörgü sırasındaböylece BEŞ ilmek eksilecek

DÖRDÜNCÜ SIRAYI DÜZ ÖRÜYORUZ

buşekilde keserek yukarıçıkın. ortada tekilmek kalanakadar.

ŞİMDİYE kadar : DÖRTsıra krem-İKİ sıra bordo-İKİ sıra krem- İKİ sıra bordo-İKİsıra krem- İKİsıra bordo-ÜÇ sıra krem- İKİ sırabordo haroşave kesİLİR.

ÜÇsıra kremin son sırasındayandaki kısımdam ilmekalınacak. İKİsıra haroşa bordoörülecek.

İKİNCİ yapılırken sağve sol farkındadolayı eksiltmeleröbür yandanolacak. DİKKAT EDİNİZ…

alt ve üstü tığ ilebirleştirilecek. yandan birdekolay açılsın diyedüğme dikin.
YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli NASIL ÖRÜLÜR ?

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

ÖRGÜDEN CONVERSE PATİK MODELİ YAPILIŞI :

KÜÇÜK BOY CONVERSEİÇİN ; YİRMİ zincir çekip üstüneONBEŞ trabzan yapılır.sonuncu zincire YEDİtrabzan yaptım. (köşeler YEDİtrabzanla dönülecek .)

sonra dönülerekyaptığınız trabzanlarındiğer tarafınada ONBEŞadet trabzan yapın.köşeye yine YEDİ trabzan ve birleştirip üsteİKİNCİ sıraya çıkın.

İKİNİCİsıraDA İKİ köşeuçta artırma var. her2 köşede BEŞ trabzan artacak. (7 trabzanınBEŞinde 2 kere batılarak trabzanartırılmış.)

ÜÇÜNCÜsırada . köşede ALTIadet trabzan artacak.

DÖRDÜNCÜsıra sıkiğne sırası.: örgüyü tersçevirerek sıkİğne yapın.

BEŞİNCİ sıra:trabzan yapılacakfakat biraz farklıbaşlanacak. sıkİğnelere dik olarakbatılacak. özellikle resimlere dikkat edin.

ALTINCI sıra : sıkiğne

YEDİNCİ sıra : siyahiple sıkiğne

SEKİZİNCİ sıra: beyaziple sıkiğne örün.  böylece altıbitti

SIRA AYAKKABININ DİLİNİ ÖRMEYE GELDİ.  ön beyaz iple örülenkısım. 4 zincirçektim. içine ALTItrabzan  yaptım. üstsıraya geçip YEDİsık iğne yaptım. üstsırada her deliğe İKİ kez batarak trabzanlar 15 ADETE ÇIKARIN. üst sırada tekrar ONALTI sık iğne olacak.( bu sırada örgünüziçe büzüşürse birkaçsıkİğne artırma yapabilirsiniz. ben 2 noktada artırdım.) sonra şekildeki gibi yarım daire oldu. daireninyuvarlakkısmı alttabana dikilecek .diğer kısma sıkİğne yap. üst sıraya geç ve ONBİR adet trabzan yap. DOKUZ sıra trabzan yapınız.  bu kısımda bitti.

BU ARADA önce yan pembekısımları örüp , sonra önüdikebilirsiniz. bununİçin öndebelli sayıda boşlukbırakın. ( mavide ONDÖRT adet bıraktım. kalanı pembe İple ördüm. en sonayakkabının dilkısmını diktim. budaha kolay biryöntem.

ayakkabının yanpembe kısımlarınageçelim. toplam ELLİBİRtrabzan oldu. üst sıra sıkiğne.

BİR sonraki sırada delikyapacağız.İKİzincir çekip BİR boşluk bırakıp, trabzanları örün.sonda isebir boşluk yapıpsonuncu trabzanıyapın. böylecedelikler oldu. . DÖRT delikoluştuktan sonrabitiyor.

BU ARADA delik yaparken her seferinde İKİ trabzan eksiliyor.  sıkİğnenin sonundakien sonuncuyuörmeden bırktım. dönünce İKİ zincir çekip birboşluk yapıpördüm. devam edip sıranınsonuna da gelince birboşluk yapILIR fakat en sondakinden bir önceki trabzanabattım. üst sraya B zincir çekip sıkİğne yaptım. (delikyapmanın açıktarifi )

tüm sıralar bitince ipintek katı ileaşağı doğru sıkİğne yaptım, dahadüzgün görünsündiye.

deliklerinkenarınısiyah iple iğneile çevreleyin.

PATİĞİMİZİN CONVERSE MOTİFİNİN YAPILIŞI VE SÜSLEMELERİ :
convers motifi için  DÖRT zincir içine ONBEŞ  adet trabzan üstsırada sıkİğne yapın. siyah ipleİşlemesini yapın. ben sıkİğnesini tek katİple yaptım.
bağcıklar ÜÇ sıra iple zincir çekilerekyapıldı.

YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli modeli nasıl örülür?

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

PATİĞİMİZİN YAPILIŞI:
ELLİDÖRT ilmek başlayın ALTI sıra haraşo örün.
Daha Sonra BİRsıra İKİ kes BİR artır İKİ kes 1 artır. Busıraya kurdele geçirdim.
İKİ sıra daha haraşoörÜN.
YİRMİİKİ ilmek haraşo sonra beyazipliğii bağlayın ON ilmek. ONuncu ilmeğin yanındakiylekes.Geridön Sonilmeği yanındakiylekes. Ortahep ON ilmek kalacak. Yanlardan azalmaolacak.
Kenarlarda ONÜÇortada ON ilmek kalınca tekrarpembe iplikle İKİ sıra daha haraşoörülecek.
BİR sıra daha ajurkonacak. İKİ kes BİR artır.
DÖRT sıra haroşa örülecek
DÖRT  sırada beyazrenkler haroşa örülüpkesilecek…YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }
Bu sitenin içeriği yazarın özgün paylaşımlarından ve muhtelif sitelerden derlenen alıntılardan ibarettir.