Archive | BEBEK patikleri modelleri (anlatımlı) RSS feed for this section

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli yapılışı (anlatımlı)

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli nasıl yapılır ?

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli yapılışı (anlatımlı)

Köşeli şiş örgü bebek patiği modeli yapılışı (anlatımlı)

Şişle örülmüş patik modelimizin YAPILIŞI :

PATİĞİMİZİN TABAN KISMINI bordo iple ONSEKİZ ilmekle BAŞLAYIN. ONSEKİZ SIRA HAROŞA ÖRÜLECEK…
üst kısım :KREM RENGİ İPLE SEKSEN İLMEK ATIN

ilk sırayı düzörün. 2.ci sırada tersörgü olarak ;  ONBEŞ ilmek ters, ÜÇ ilmeği birlikte,  ONBEŞ ilmek ters , ÜÇ ilmek ters örgü birlikte örülecek ,  kalan ilmekleriör. ÜÇ ilmeği birlikte alınca İKİ ilmek hersıradaeksilmiş oluyor. buradaki püfnokta ilmekler eksilirkenönde görüntünün düzgünolması için,  şunuyapın : orta ilmeğiönden birincisıraya- öndeki ilmeği arkayaalın. saç örgüsütarzı. böylecedaha düzgünyükselme oluyor.

İKİNCİ SIRAYI DÜZ ÖRÜYORUZ…

ÜÇÜNCÜ sırada baştan BİR ilmek kesilecek.  yine ÜÇER ilmek birlikte alınacak. tersörgü sırasındaböylece BEŞ ilmek eksilecek

DÖRDÜNCÜ SIRAYI DÜZ ÖRÜYORUZ

buşekilde keserek yukarıçıkın. ortada tekilmek kalanakadar.

ŞİMDİYE kadar : DÖRTsıra krem-İKİ sıra bordo-İKİ sıra krem- İKİ sıra bordo-İKİsıra krem- İKİsıra bordo-ÜÇ sıra krem- İKİ sırabordo haroşave kesİLİR.

ÜÇsıra kremin son sırasındayandaki kısımdam ilmekalınacak. İKİsıra haroşa bordoörülecek.

İKİNCİ yapılırken sağve sol farkındadolayı eksiltmeleröbür yandanolacak. DİKKAT EDİNİZ…

alt ve üstü tığ ilebirleştirilecek. yandan birdekolay açılsın diyedüğme dikin.
YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli NASIL ÖRÜLÜR ?

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

Bebekler için örgü spor converse patik modeli yapılışı (açıklamalı)

ÖRGÜDEN CONVERSE PATİK MODELİ YAPILIŞI :

KÜÇÜK BOY CONVERSEİÇİN ; YİRMİ zincir çekip üstüneONBEŞ trabzan yapılır.sonuncu zincire YEDİtrabzan yaptım. (köşeler YEDİtrabzanla dönülecek .)

sonra dönülerekyaptığınız trabzanlarındiğer tarafınada ONBEŞadet trabzan yapın.köşeye yine YEDİ trabzan ve birleştirip üsteİKİNCİ sıraya çıkın.

İKİNİCİsıraDA İKİ köşeuçta artırma var. her2 köşede BEŞ trabzan artacak. (7 trabzanınBEŞinde 2 kere batılarak trabzanartırılmış.)

ÜÇÜNCÜsırada . köşede ALTIadet trabzan artacak.

DÖRDÜNCÜsıra sıkiğne sırası.: örgüyü tersçevirerek sıkİğne yapın.

BEŞİNCİ sıra:trabzan yapılacakfakat biraz farklıbaşlanacak. sıkİğnelere dik olarakbatılacak. özellikle resimlere dikkat edin.

ALTINCI sıra : sıkiğne

YEDİNCİ sıra : siyahiple sıkiğne

SEKİZİNCİ sıra: beyaziple sıkiğne örün.  böylece altıbitti

SIRA AYAKKABININ DİLİNİ ÖRMEYE GELDİ.  ön beyaz iple örülenkısım. 4 zincirçektim. içine ALTItrabzan  yaptım. üstsıraya geçip YEDİsık iğne yaptım. üstsırada her deliğe İKİ kez batarak trabzanlar 15 ADETE ÇIKARIN. üst sırada tekrar ONALTI sık iğne olacak.( bu sırada örgünüziçe büzüşürse birkaçsıkİğne artırma yapabilirsiniz. ben 2 noktada artırdım.) sonra şekildeki gibi yarım daire oldu. daireninyuvarlakkısmı alttabana dikilecek .diğer kısma sıkİğne yap. üst sıraya geç ve ONBİR adet trabzan yap. DOKUZ sıra trabzan yapınız.  bu kısımda bitti.

BU ARADA önce yan pembekısımları örüp , sonra önüdikebilirsiniz. bununİçin öndebelli sayıda boşlukbırakın. ( mavide ONDÖRT adet bıraktım. kalanı pembe İple ördüm. en sonayakkabının dilkısmını diktim. budaha kolay biryöntem.

ayakkabının yanpembe kısımlarınageçelim. toplam ELLİBİRtrabzan oldu. üst sıra sıkiğne.

BİR sonraki sırada delikyapacağız.İKİzincir çekip BİR boşluk bırakıp, trabzanları örün.sonda isebir boşluk yapıpsonuncu trabzanıyapın. böylecedelikler oldu. . DÖRT delikoluştuktan sonrabitiyor.

BU ARADA delik yaparken her seferinde İKİ trabzan eksiliyor.  sıkİğnenin sonundakien sonuncuyuörmeden bırktım. dönünce İKİ zincir çekip birboşluk yapıpördüm. devam edip sıranınsonuna da gelince birboşluk yapILIR fakat en sondakinden bir önceki trabzanabattım. üst sraya B zincir çekip sıkİğne yaptım. (delikyapmanın açıktarifi )

tüm sıralar bitince ipintek katı ileaşağı doğru sıkİğne yaptım, dahadüzgün görünsündiye.

deliklerinkenarınısiyah iple iğneile çevreleyin.

PATİĞİMİZİN CONVERSE MOTİFİNİN YAPILIŞI VE SÜSLEMELERİ :
convers motifi için  DÖRT zincir içine ONBEŞ  adet trabzan üstsırada sıkİğne yapın. siyah ipleİşlemesini yapın. ben sıkİğnesini tek katİple yaptım.
bağcıklar ÜÇ sıra iple zincir çekilerekyapıldı.

YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli modeli nasıl örülür?

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Kız bebekleri için şişle örülmüş kolay örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

PATİĞİMİZİN YAPILIŞI:
ELLİDÖRT ilmek başlayın ALTI sıra haraşo örün.
Daha Sonra BİRsıra İKİ kes BİR artır İKİ kes 1 artır. Busıraya kurdele geçirdim.
İKİ sıra daha haraşoörÜN.
YİRMİİKİ ilmek haraşo sonra beyazipliğii bağlayın ON ilmek. ONuncu ilmeğin yanındakiylekes.Geridön Sonilmeği yanındakiylekes. Ortahep ON ilmek kalacak. Yanlardan azalmaolacak.
Kenarlarda ONÜÇortada ON ilmek kalınca tekrarpembe iplikle İKİ sıra daha haraşoörülecek.
BİR sıra daha ajurkonacak. İKİ kes BİR artır.
DÖRT sıra haroşa örülecek
DÖRT  sırada beyazrenkler haroşa örülüpkesilecek…YAPACAK OLANLARA ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…(=

Comments { 0 }

kurdele ile fiyonk yapılmış hayvan figürlü örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

kurdele ile fiyonk yapılmış hayvan figürlü örgü bebek patiği modeli nasıl yapılır ?

kurdele ile fiyonk yapılmış hayvan figürlü örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

kurdele ile fiyonk yapılmış hayvan figürlü örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

HAYVAN FİGÜRLÜ ÖRGÜ BEBEK PATİĞİMİZİN YAPILIŞI :

PATİĞİMİZ HAROŞA ÖRÜLECEK
ONDOKUZ ilmekle başlayın.1 taraf düz olarakçıkarken diğer taraftan hersıranın başlangıcında birilmek artırın. ilmeklerYİRMİSEKİZ ilmek oluncaartırımI bırakın.
bu şekilde ONDÖRT sıra haroşo örülecek. (buda YİRMİSEKİZ sıra demek )
yine artırımolan taraftan aynışekilde eksiltmeyebaşlayın. ONDOKUZ ilmeğe kadareksiltin.
sırayıkapatın.
patiğin verev kısımlarıkarşılıklı gelecek şekildedikilecek dikmeden önceboyun kısmınatekrar ilmek çıkarılıpörülecek. OTUZALTI ilmek çıkarın ve YEDİ sıra haroşA örün ve kesin.
kulaklarçift torba örgüsüile örülecektir.
çift torba örgüsünün yapılışı :BİR düz BİRters örgü demek. ters örgü örülür, düzolanlar örülmeden alınırşişe.bir çeşit LASTİK ÖRGÜDE denebilir…
ONDÖRT ilmek başlanır. ÜÇ sıra çift torba örün ,sonra İKİ ilmek kes, heriki taraftan.
ÜÇ sıra daha örün. ÜÇ ilmek her 2kenardan kesilir.kaldı DÖRT ilmek. BİR sıra ör vekes.
kulaklar hazır. kulaklarkenarlaradikilir.
RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ İŞLEMELER YAPILIRVE EBN SON BOYNUNA KURDELE İLE FİYONK YAPILIR VE PATİK BİTİRİLMİŞ OLUR…Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin…(=

Comments { 0 }

Çiçek süslü ve bantlı örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Çiçek süslü ve bantlı örgü bebek patiği modeli nasıl örülür ?

Çiçek süslü ve bantlı örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

Çiçek süslü ve bantlı örgü bebek patiği modeli yapılışı (açıklamalı)

PATİĞİMİZİN YAPILIŞI :

PATİĞİMİZE Kenar kısmından KIRK ilmek başlanıp ALTI sıra haraşoörülür. DAHA Sonra YİRMİBEŞ ilmek kesilip ONBEŞ ilmek üst kısmıolarak ONİKİsıra örülüp tekrar diğeryanı için kenarda YİRMİBEŞ ilmek şişealınır. Yine ALTI sıra örüpkesilir. Sonraalt kısmı OTUZ ilmek renkli ip ile başlanıp ONDÖRT sıra haraşoörülür. Altkısmı ve arka topuğuiğne ile dikilir. Üstüne ÜÇ ilmek ile birbant örülüp dikilerekBitirilir.

Bu bebek patiği hem çok şık hemde çok kullanışlı yapılışıda bu kadar kolayken durmamak gerek öyle değil mi?…yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin…(=

Comments { 0 }
Bu sitenin içeriği yazarın özgün paylaşımlarından ve muhtelif sitelerden derlenen alıntılardan ibarettir.